Derek Mahony

BDS(Syd), MScOrth(Lon), DOrth RCS(Edin), MDOrth RCSP(Glas), MOrth RCS(Eng), MOrth RCS(Edin), FRCD(Can), FICD, FICCDE, FACD, FADFE, IBO Diplomate

Doktor Derek Mahony (Australia) jest specjalistą ortodontą prowadzącym praktykę w Sydney. Wykłada na temat szeroko pojętych korzyści z leczenia ortodontycznego, również z punktu widzenia zarządzania praktyką, w swojej filozofii łącząc aparaty stałe z czynnościowymi; grupa absolwentów jego kursów liczy tysiące lekarzy z całego świata.

Doktor Mahony podchodzi do diagnozy ortodontycznej z perspektywy profilu twarzy, za cel leczenia przyjmując nie tylko proste zęby, ale piękno twarzy oraz prawidłowy stan stawów skroniowo-żuchwowych. Na przestrzeni ostatniej dekady tygodniowo przyjmuje ok. 250 pacjentów. Obecnie ma pod opieką ponad 3 tys. osób w trakcie leczenia, a także wykłada jako jeden z głównych gości na spotkaniach International Orthodontic Summit, International Association for Orthodontics oraz American Association of Functional Orthodontics. Przez niektórych uważany jest za następcę obecnie najważniejszych wykładowców z dziedziny ortodoncji specjalizującej się w łączeniu aparatów czynnościowych ze stałymi. Prezentacje doktora Mahony’ego to stymulujący, przystępnie przekazany krok po kroku materiał dla lekarzy chcących udoskonalać efekty prowadzonego leczenia.

Wykształcenie:

 • tytuł zawodowy University of Sydney w zakresie stomatologii
 • studia drugiego stopnia (Masters Degree) w Eastman Dental Hospital, Institute of Dental Surgery (Londyn)
 • Diploma in Orthodontics w Royal College of Surgeons (Edynburg)
 • egzaminy podyplomowe z dziedziny ortodoncji w Royal College of Dentists (Kanada)
 • egzaminy podyplomowe z ortopedii szczękowo-twarzowej w Royal College of Physicians and Surgeons (Glasgow)
 • członek angielskiego Royal College of Surgeons (Membership in Orthodontics)

Artykuły doktora Mahony’ego ukazują się w czasopismach specjalistycznych, m.in. „Journal of Clinical Paediatric Dentistry”, „International Orthodontic Journal” oraz „Spanish Journal of Dentofacial Orthopaedics”.

Wykładowca gościł u nas w listopadzie 2009 r. w ramach „IV sesji IAO w Polsce” oraz w marcu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Obecnie od 2017 roku prowadzi trzy grupy studentów w ramach trzy letniego programu „Mistrz Ortodoncji”.

dr Andrzej Osipowicz

Specjalizuje się w stomatologii estetycznej oraz w ortodoncji i rehabilitacji jamy ustnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i konferencjach w Australii i na świecie. Absolwent Curriculum Ortodontycznego z City of London Dental School i pasjonat cyfrowej dentystyki. Na codzień zajmuje się ortodoncją, protetyką, endodoncją oraz stomatologią estetyczną.

At the heart of Dr. Andrzej Osipowicz’s vision, shines his passion for the importance of treating a patient as a whole person, rather than just focusing on teeth.  A particular field of interest is how breathing and airway-related conditions impact the health and wellbeing of both children and adults. This reflects in his special areas of interest: orthodontics, sleep medicine, and chronic head and neck pain.

Dr. Osipowicz completed his Dental Degree at the University of Queensland in 2008. Prior to studying Dentistry, he studied Psychology and volunteered in many services and camps for foster children. A Graduate of the City of London Dental School, with a  Diploma in Clinical Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, he is a current nominee for fellowship in the International Academy for Dental-Facial Esthetics, fellowship in Pierre Fauchard Academy. Member of Royal Australian College of Surgeons RACDS (Affiliate) and has previously held registration with the ADA, AADFA, ADASG, Seattle Study Club (Melbourne).

Throughout his career, he took the opportunity to work closely with Dr. Derek Mahoney in Sydney, Australia, who inspired him to implement a more functional and preventative model of healthcare in his practice.

Dr. Osipowicz’s enthusiasm for his chosen profession is immediately apparent. Passionately observing habits, retraining dysfunction, and establishing positive mindsets with an aim to improve people’s health, aesthetics, and smiles.

Bliska sercu Dr Andrzeja Osipowicza jest pasja z jaką podchodzi do leczenia pacjenta w aspekcie holistycznym, a nie tylko skupianie się na zębach. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest wpływ chorób związanych z oddychaniem i drogami oddechowymi na zdrowie i samopoczucie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Odzwierciedla to jego szczególne obszary zainteresowań: ortodoncja, medycyna snu oraz przewlekły ból głowy i szyi.

Dr Osipowicz ukończył studia dentystyczne na Uniwersytecie Queensland w 2008 roku. Przed studiowaniem stomatologii studiował psychologię i był wolontariuszem jako opiekun na obozach dla dzieci. Absolwent City of London Dental School, studia ukończone dyplomem z ortodoncji klinicznej i ortopedii dentystycznej. Obecnie jest  kandydatem do stypendium w International Academy for Dental-Facial Esthetics, wyróżniony członkostwem w Pierre Fauchard Academy. Należy do Royal Australian College of Surgeons RACDS, a wcześniej był zarejestrowany w ADA, AADFA, ADASG, Seattle Study Club (Melbourne).

W całej swojej karierze korzystał z możliwości bliskiej współpracy z dr. Derekiem Mahoneyem w Sydney w Australii, który zainspirował go do wdrożenia bardziej funkcjonalnego i prewencyjnego modelu opieki zdrowotnej w swojej praktyce.

Entuzjazm dr Osipowicza dla wybranego zawodu jest od razu widoczny. Z zapałem obserwuje nawyki, przekwalifikowuje dysfunkcję i kształtuje pozytywne nastawienie w celu poprawy zdrowia, estetyki i uśmiechu ludzi.

(Warszawa, Hotel Marriott, 26 stycznia 2024 – 11 września 2027)

Program w swojej nowej formule składa się z 18 modułów każdy po 3 dni, które obejmują wykłady, elementy praktyczne, demonstracje przykładów klinicznych, konsultacje przypadków a także zadania domowe. Do tej pory program zawierał 12 modułów. Każdy z modułów został zaplanowany w Warszawie. Wykłady w całości będą tłumaczone z języka angielskiego na polski przez dr Rafała Rogowskiego.

Trzeba pamiętać, że ortodoncja jest dyscypliną kliniczną. Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego. Powiedzenie „praktyka czyni mistrza” jest z pewnością prawdą w kontekście leczenia ortodontycznego.

Osiągnięcie właściwych umiejętności w dziedzinie ortodoncji nie jest wystarczające, kiedy tylko słuchamy wykładowcy lub patrzymy na zdjęcia leczonych przypadków zrealizowanych przez kogoś innego.

Zawiłości procedur zabiegowych, regulacja urządzeń, biomechanika i leczenie pacjenta, może być opanowane tylko wtedy, gdy podstawowa edukacja kliniczna jest uzupełniona przez ćwiczenia pod kierunkiem doświadczonego specjalisty ortodontycznego dr Dereka Mahony i dr Andrzeja Osipowicza.

Udział w całości programu bez możliwości wyboru pojedynczego modułu.

Całość programu jest sygnowana przez City of London Dental School i umożliwia uzyskanie certyfikatu wskazanej Uczelni z tytułem:

„Graduate Diploma in  Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics”

 • 1 Moduł został zaplanowany w dniach 26-28 stycznia 2024 r., Hotel Marriott, Warszawa

Konspekt programu:

1 ROK

 • 1 moduł: Orthodontic diagnosis and treatment planning
 • 2 moduł: Cephalometrics and orthodontic treatment planning
 • 3 moduł: Myofunctional therapy and pediatric OSA
 • 4 moduł: Mixed dentition treatment
 • 5 moduł: Straightwire bracket placement and arch wire progression
 • 6 moduł: Sraightwire mechanics and troubleshooting

1 moduł

2 moduł

3 moduł

4 moduł

5 moduł

6 moduł

2 ROK

 • 7 moduł: Class II correction and treatment of OSA
 • 8 moduł: Class III correction
 • 9 moduł: Orthodontic biomechanics
 • 10 moduł: Treatment of excess vertical dimension
 • 11 moduł: Treatment of overclosed vertical dimension
 • 12 moduł: PERIO/ORTHO interface

7 moduł

8 moduł

9 moduł

10 moduł

11 moduł

12 moduł

3 ROK

 • 13 moduł: PROSTHO/ORTHO interface, digital smile design
 • 14 moduł: ENDO/ORTHO interface, treatment of traumatic injures
 • 15 moduł: Aestetic/Adult orthodontics, lingual braces, clear aligners
 • 16 moduł: Treatment of orofacial pain/TMD/Bruxism
 • 17 moduł: Surgical orthodontics and skeletal anchorage/TADS
 • 18 moduł: Retention and case finishing

13 moduł

14 moduł

15 moduł

16 moduł

17 moduł

18 moduł

Studenci III edycji o nas i o udziale w programie:

Osoby, które mają pytania związane z udziałem w IV edycji programu „Mistrz Ortodoncji” prosimy o wypełnienie poniższego formularza

  DRC Family
  Romuald Ciesielski

  Author Romuald Ciesielski

  More posts by Romuald Ciesielski
  Select your currency
  PLN Złoty polski