Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

„Wprowadzenie do ortodoncji posturalnej” – 2 część dr Silvia Marchionni, Prof. Massimo Viglioli, dr Danilo Della Libera

7 czerwca - 9 czerwca

3900 PLN

Szkoła Ortodoncji Posturalnej

2 część, 7-9 czerwca, Warszawa

Szkoła Ortodoncji Posturalnej pod kierownictwem naukowym dr Silvii Marchionni składa się z 8 części, w sumie 180 godzin lekcji między teorią a praktyką. Każdy moduł będzie poświęcony jednemu lub kilku tematom, które będą traktowane zarówno ze specjalistycznego, jak i multidyscyplinarnego punktu widzenia.

Dużo czasu zostanie poświęcone na część praktyczną, studium przypadków klinicznych i interakcję między wykładowcami a studentami.

Szkoła Ortodoncji Posturalnej zrodziła się z połączenia i doświadczenia różnych specjalistów w dziedzinie zdrowia i ma na celu uznanie stomatologii za dyscyplinę holistyczną. Neurofizjologia układu stomatognatycznego zasługuje na omówienie, a co za tym idzie, podejście wielodyscyplinarne, bardzo pożądane, ale trudne do zrealizowania ze względu na to, że wymaga z jednej strony szerokiej wiedzy z zakresu innych specjalistów, a z drugiej strony wyższego poziomu świadomości pacjenta, który bardzo często jest proszony o zaangażowanie się w proces leczenia. Jest to związane na przykład z interwencją w jego nawyki żywieniowe. Dlatego nie ma protokołów terapeutycznych, które byłyby uniwersalne dla wszystkich, ale istnieją narzędzia do badania ludzkiego ciała powiązane z systemowym rozumowaniem klinicznym do interpretacji jego odpowiedzi. Tylko w ten sposób będziemy pewni poszanowania indywidualności każdego pacjenta bez tworzenia dysfunkcyjnej ingerencji w okolicach twarzoczaszki.

Program 2 części - 3 dni

 • Co testujemy?
 • Czego nie testujemy
 • Podstawy, główne elementy i najczęstsze błędy

PRAKTYKA

 • Różnica między testem a intuicją
 • Kiedy badanie można uznać za test mięśniowy, a w związku z tym za mające charakter „naukowy”
 • Co zrobić, by test mięśniowy można było uznać za „naukowy”
 • U jakich pacjentów nie da się przeprowadzić testów

PRAKTYKA

 • Które mięśnie są najważniejsze i dlaczego
 • Kończyna górna
 • Kończyna dolna
 • Tułów

PRAKTYKA

 • Prowokacja i jej znaczenie
 • Zwężenie żył szyjnych
 • Techniki i metody opracowane konkretnie na potrzeby stomatologii
 • Korelacja ząb – narząd – mięsień
 • Stres zwarciowy większy i mniejszy
 • Ząb neurologiczny

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Jak za pomocą kinezjologii stosowanej testuje się woski konstrukcyjne do aparatów ortodontycznych i skomplikowanych odbudów protetycznych
 • Jak przy pomocy kinezjologii stosowanej ocenia się toksyczność materiałów stomatologicznych dla pacjenta

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Korelacja problemów periodontologicznych z jelitami z zastosowaniem kinezjologii stosowanej
 • Jak przy pomocy kinezjologii stosowanej testuje się prawidłową aktywację aparatów czynnościowych

DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOW-ŻUCHWOWEGO

 • Oznaki i objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
 • Związek między położeniem żuchwy, kością gnykową i kręgosłupem szyjnym – tworzącymi nierozłączną jednostkę biomechaniczną
 • Połączenie mięśniowo-powięziowe między kością skroniową a miednicą
 • Kategorie miednicy: element diagnostyki różnicowej w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego
 • Testy kinezjologiczne do oceny dysfunkcji krzyżowych i skroniowo-żuchwowych

JĘZYK JAKO ORGAN POSTURALNY

 • Podstawy embriologiczne, neuroanatomiczne, neurofizjologiczne i mięśniowo-powięziowe
 • Propriocepcja językowa i mięsień trójdzielny
 • Układ mięśniowo-powięziowy: mięsień gnykowo-językowy jako element łączący funkcje ustne i posturalne
 • Związek między językiem a potylicą
 • Relacja językowo-potyliczna: jednostka czynnościowa?
 • Czy pozycja języka jest regulowana przez receptory przyzębia?
 • Związek między dysfunkcyjnym połykaniem a postawą: efekt domina
 • Dysfunkcyjne połykanie, nieprawidłowe wędzidełko językowe, implikacje okluzyjne i posturalne
 • Zgryz otwarty zębowy czy posturalny? Diagnoza i wybór terapii
 • Część praktyczna: testy kinezjologiczne

Wykładowcy

Wykładowca

Dr Silvia Marchionni

Ukończyła z wyróżnieniem medycynę i chirurgię w 1979 r., a specjalizację z odontostomatologii uzyskała w 1982 r. na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się wyłącznie ortodoncją.
Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach oraz specjalizowała się za granicą poprzez staże i jedne z ważniejszych kursów w temacie ortodoncji na świecie.
Od zawsze z pasją zajmowała się badaniem i analizą układu stomatognatycznego w szerszym kontekście, próbując zbadać korelacje pomiędzy wadami zgryzu, dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego a problemami postawy.
Jej nauczycielami byli dr Michel Clauzade i dr Giuseppe Stefanelli.
Rozpoczęła multidyscyplinarną współpracę z różnymi fizjoterapeutami, osteopatami, kręgarzami, ortoptystami i logopedami, którzy są ekspertami w tej branży.
Jest prelegentem na całym świecie na konferencjach i kongresach związanych z ortodoncją systemową.
Wraz z Massimo Viglioli i Diego Barilli jest prelegentem kursów AIO, Integrated Occlusal Approach, których celem jest stworzenie wspólnego języka pomiędzy pracownikami służby zdrowia, którzy wspólnie mogą nawiązać dialog i współpracę w posturologii.

Dr Silvia Marchionni ukończyła z wyróżnieniem medycynę i chirurgię w 1979 r., a specjalizację z odontostomatologii uzyskała w 1982 r. na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się wyłącznie ortodoncją.
Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach oraz specjalizowała się za granicą poprzez staże i jedne z ważniejszych kursów w temacie ortodoncji na świecie.
Od zawsze z pasją zajmowała się badaniem i analizą układu stomatognatycznego w szerszym kontekście, próbując zbadać korelacje pomiędzy wadami zgryzu, dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego a problemami postawy.
Jej nauczycielami byli dr Michel Clauzade i dr Giuseppe Stefanelli.
Rozpoczęła multidyscyplinarną współpracę z różnymi fizjoterapeutami, osteopatami, kręgarzami, ortoptystami i logopedami, którzy są ekspertami w tej branży.
Jest prelegentem na całym świecie na konferencjach i kongresach związanych z ortodoncją systemową.
Wraz z Massimo Viglioli i Diego Barilli jest prelegentem kursów AIO, Integrated Occlusal Approach, których celem jest stworzenie wspólnego języka pomiędzy pracownikami służby zdrowia, którzy wspólnie mogą nawiązać dialog i współpracę w posturologii.
Wykładowca

Massimo Viglioli

Massimo Viglioli - urodzony 04.03.1958 w Brescii. Dyplom technika dentystycznego uzyskał w 1978 roku. Tytuł technika posturometrii uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie w Sienie. Dyplom fizjoterapeuty uzyskany w 2013 roku w instytucie Fermi w Perugii. Profesor a/c University of Genoa - specjalizacja z posturologii od 2014 r. do 2018 r.
Od 1979 r. właściciel laboratorium Orthodent w Brescii.
Członek OR-TEC od 1980 roku i członek zwyczajny od 1997 roku.
Wiceprezes A.I.T.P. 2013 r.
Uczestniczył w pogłębionych kursach z czołowymi wykładowcami ortodoncji w zakresie znajomości różnych technik: prof. W.Clark, prof. G.Wilson, prof. G. Nidoli, prof. R. Frankel, prof. U. Teuscher, prof. Wilma Simoes.
Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem urządzeń ortodontycznych i protetycznych wraz z metodami analizy i badań dla korekcji wad postawy.
Od 1990 r. współpracuje z dr. Stefanelli w kursach korelacji posturalnej i tworzeniu nowych aparatów ortodontycznych. Współpracował także przy tworzeniu książek "Systemic Orthognathodontics" i "Craniodontics".

Massimo Viglioli - urodzony 04.03.1958 w Brescii. Dyplom technika dentystycznego uzyskał w 1978 roku. Tytuł technika posturometrii uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie w Sienie. Dyplom fizjoterapeuty uzyskany w 2013 roku w instytucie Fermi w Perugii. Profesor a/c University of Genoa - specjalizacja z posturologii od 2014 r. do 2018 r.
Od 1979 r. właściciel laboratorium Orthodent w Brescii.
Członek OR-TEC od 1980 roku i członek zwyczajny od 1997 roku.
Wiceprezes A.I.T.P. 2013 r.
Uczestniczył w pogłębionych kursach z czołowymi wykładowcami ortodoncji w zakresie znajomości różnych technik: prof. W.Clark, prof. G.Wilson, prof. G. Nidoli, prof. R. Frankel, prof. U. Teuscher, prof. Wilma Simoes.
Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem urządzeń ortodontycznych i protetycznych wraz z metodami analizy i badań dla korekcji wad postawy.
Od 1990 r. współpracuje z dr. Stefanelli w kursach korelacji posturalnej i tworzeniu nowych aparatów ortodontycznych. Współpracował także przy tworzeniu książek "Systemic Orthognathodontics" i "Craniodontics".

Dr Danilo Della Libera

Wykładowca

Zgłoszenia

O rejestracji do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wpłatę prosimy dokonać do 5 kwietnia br.

Szczegóły

Początek:
7 czerwca
Koniec:
9 czerwca
Koszt:
3900 PLN

Miejsce wydarzenia

Hotel Marriott, Warszawa