Dr Andrzej Osipowicz

Specjalizuje się w stomatologii estetycznej oraz w ortodoncji i rehabilitacji jamy ustnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i konferencjach w Australii i na świecie. Absolwent Curriculum Ortodontycznego z City of London Dental School i pasjonat cyfrowej dentystyki. Na codzień zajmuje się ortodoncją, protetyką, endodoncją oraz stomatologią estetyczną.

At the heart of Dr. Andrzej Osipowicz’s vision, shines his passion for the importance of treating a patient as a whole person, rather than just focusing on teeth.  A particular field of interest is how breathing and airway-related conditions impact the health and wellbeing of both children and adults. This reflects in his special areas of interest: orthodontics, sleep medicine, and chronic head and neck pain.

Dr. Osipowicz completed his Dental Degree at the University of Queensland in 2008. Prior to studying Dentistry, he studied Psychology and volunteered in many services and camps for foster children. A Graduate of the City of London Dental School, with a  Diploma in Clinical Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, he is a current nominee for fellowship in the International Academy for Dental-Facial Esthetics, and has previously held registration with the ADA, AADFA, ADASG, Seattle Study Club (Melbourne).

Throughout his career, he took the opportunity to work closely with Dr. Derek Mahoney in Sydney, Australia, who inspired him to implement a more functional and preventative model of healthcare in his practice.

Dr. Osipowicz’s enthusiasm for his chosen profession is immediately apparent. Passionately observing habits, retraining dysfunction, and establishing positive mindsets with an aim to improve people’s health, aesthetics, and smiles.

Bliska sercu Dr Andrzeja Osipowicza jest pasja z jaką podchodzi do leczenia pacjenta w aspekcie holistycznym, a nie tylko skupianie się na zębach. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest wpływ chorób związanych z oddychaniem i drogami oddechowymi na zdrowie i samopoczucie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Odzwierciedla to jego szczególne obszary zainteresowań: ortodoncja, medycyna snu oraz przewlekły ból głowy i szyi.

Dr Osipowicz ukończył studia dentystyczne na Uniwersytecie Queensland w 2008 roku. Przed studiowaniem stomatologii studiował psychologię i był wolontariuszem jako opiekun na obozach dla dzieci. Absolwent City of London Dental School, studia ukończone dyplomem z ortodoncji klinicznej i ortopedii dentystycznej. Obecnie jest  kandydatem do stypendium w International Academy for Dental-Facial Esthetics, a wcześniej był zarejestrowany w ADA, AADFA, ADASG, Seattle Study Club (Melbourne).

W całej swojej karierze korzystał z możliwości bliskiej współpracy z dr. Derekiem Mahoneyem w Sydney w Australii, który zainspirował go do wdrożenia bardziej funkcjonalnego i prewencyjnego modelu opieki zdrowotnej w swojej praktyce.

Entuzjazm dr Osipowicza dla wybranego zawodu jest od razu widoczny. Z zapałem obserwuje nawyki, przekwalifikowuje dysfunkcję i kształtuje pozytywne nastawienie w celu poprawy zdrowia, estetyki i uśmiechu ludzi.

Umiejętności

• STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Projektowanie uśmiechu
Licówki/Korony Ceramiczne
Modelowanie dziąseł laserem
Wybielenie zębów
• ORTODONCJA
Ortodoncja dziecięca z uwzględnieniem dróg oddechowych.
Nawyki ruchowe w obrębie jamy ustnej
Leczenie przedprotetyczne
Aparaty nakładkowe
Aparaty ortodontyczne samoligaturujące
Stosowanie mikro implantów
Leczenie wady zgryzu
• REHABILITACJA JAMY USTNEJ
Odbudowa przy użyciu materiałów ceramiki i kompozytu
Rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego
• ENDODONCJA
Powtórne leczenie kanałowe
Opracowanie kanałów pod mikroskopem
Użycie endometru i mikrosilników endodontycznych
• CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usunięcia zęba wielokorzeniowego
Resekcja korzenia
Sterowana regeneracja kości
Usuwanie ósemek
• PERIODONTOLOGIA i STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Pełen zakres zabiegów

Doświadczenie zawodowe
Woollahra Dental Clinic
Maj 2017 – Styczeń 2020
Lekarz Dentysta
Leczenie Chronicznego bólu głowy
totallysmiles.com.au

Chatswood Dental Centre
Lekarz Dentysta
Październik 2013 – Maj 2017
www.chatswooddentalcentresydney.com.au

Designer Smiles
Grudzień 2013 – Październik 2015
Lekarz Dentysta
Projektowanie uśmiechu
www.designersmiles.com.au

Navakas Dental Care
Maj 2012 – Październik 2013
Lekarz Dentysta
www.navakas.com
Ocean Grove Dental Clinic
Luty 2009 – Październik 2012
Lekarz Dentysta
www.oceangrovedental.com.au

Edukacja

2018 -20 Sleep Medicine
Ścieżki patofizjologiczne i wpływ ustawienia Szczękowego

2015 -18 Dentsply-Sirona

Używanie systemu Cerec i praca z ceramiką
Integracja komputerowa używając Cerec i CBCT do implantów

2017 Myofunctional Research Centre
Nawyki ruchowe w obrębie jamy ustnej

2014 -16 Excellence in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
Dwu letni kurs ortodontyczny


2014 Australasian Academy of Dentofacial Aesthetics
Modelowanie ust oraz zastosowanie preparatu botulinum toxinum A

Leave a Reply