Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

1 Kongres DRC4Dentistry – „Efekt leczenia ortodontycznego na 5 lat czy na całe życie”, 1st DRC4Dentistry Congress – „The effect of orthodontic treatment for 5 years of life time”, dr David Sarver, dr Andrew Ferris, October 7-8, 2023

7 października - 8 października

2100 zł

Dr. Andrew Ferris attended the University of Missouri – Kansas City for his DDS degree and received his certi:icate and masters of science in orthodontics and dentofacial orthopedics at Loma Linda University. He owns three private practices in Santa Barbara, California.

Dr. Ferris has distinguished himself as a leader in the innovative use of both clear aligners and fixed appliances in first-phase, adolescent, and complex interdisciplinary treatment. He has lectured nationally and internationally on a variety of orthodontic topics including diagnosis, treatment, and practice management.

Dr. Ferris is a top 1% Invisalign Diamond Plus provider, a published author, and one of seven Master Invisalign faculty members in all of North America. He is also a faculty member in orthodontics at Loma Linda University. In addition to working in his practice and frequent lecturing, Dr. Ferris is director of Santa Barbara Dental Study Group, where he serves as an advisor on orthodontic diagnosis and treatment technique.

Program 1 dnia kongresu:

Świat ortodoncji zmienia się w zawrotnym tempie. Jeśli chcemy wykorzystać zalety ortodoncji cyfrowej i utrzymywać się w awangardzie, konieczne jest rozwijanie kompetencji w zakresie terapii nakładkami. W ramach wykładu przyjrzymy się sposobom uzyskiwania bardziej przewidywalnych i jednocześnie doskonałych wyników terapii aparatami Invisalign ® – nawet w najbardziej wymagających przypadkach. Omówimy systemy i procesy służące lepszej finalizacji terapii przy jednoczesnej redukcji zapotrzebowania na dodatkowe nakładki, co w efekcie skraca sumaryczny czas leczenia. Leczmy więcej pacjentów osiągając lepsze wyniki leczenia, zapewniając pacjentom lepsze wrażenia, a sobie lepszą jakość życia.

 • Cyfrowe planowanie terapii i zarządzanie leczeniem
 • Konstrukcje zaczepów
 • Zamawianie aparatów – preferencje i preskrypcje
 • ClinCheck Pro – interaktywny skok na głęboką wodę
 • Przegląd przypadków – od umiarkowanie trudnych do bardzo trudnych
 • Jak wyjść z kłopotów – porady i triki
 • Leczenie pierwszej fazy, pacjent rosnący a terapia nakładkami
 • Korekta wad klasy II i III
 • Przypadki interdyscyplinarne i złożone
 • Usprawnienia w zarządzaniu leczeniem

 Program details, 1st day of lecture:

The world of orthodontics is rapidly changing. In order to capitalize on the advantages of digital orthodontics and maintain a competitive edge, it is imperative to be competent in clear aligner treatment.  In this lecture, we will explore how to achieve more predictable, excellent clinical outcomes even in the most advanced cases with Invisalign ®. We will discuss systems and processes to achieve better finishes while decreasing the need for additional aligners, ultimately reducing overall treatment time. Treat more cases while improving case finishes,  patient experience, and your own quality of life.

 • Digital treatment planning and workflow
 • Attachment design
 • Submission preferences and prescriptions
 • Interactive deep dive into ClinCheck Pro
 • Moderate to complex case review
 • Trouble shooting tips and tricks
 • First phase and growing patients with clear aligners
 • Class II and III correction
 • Interdisplinary and complex cases

 

Dr. David Sarver, legenda ortodoncji, poprowadzi całodzienny wykład w ramach 1 Kongresu DRC4Dentistry w temacie "Estetyka twarzy - w ujęciu Makro i Mikro".

Dr. David Sarver, the legend of orthodontics, will give a full-day lecture during the 1st DRC4Dentistry Congress with the broad topic "Dentofacial Esthetics - from Macro to Micro".

Dr. David Sarver received his DMD from The University of Alabama School of Dentistry and M.S. in Orthodontics from the University of North Carolina in 1979. He is a Diplomate of the American Board of Orthodontics, a member of the Edward H. Angle Society of Orthodontists, a Fellow in both the International and American Colleges of Dentists and a Fellow in the American Academy of Esthetic Dentistry. He has had the honor of presenting the Salzmann, Mershon, and Angle lectures at the AAO annual meeting, and in 2022 was the recipient of the Blair award from the AAOF. He has published 80 scientific articles and 20 book chapters.

In addition to his private practice, Dr. Sarver’s book, „Esthetics in Orthodontics and Orthognathic Surgery” was published in September 1998. He is also co-author (with Drs. Proffit and White) of the surgical text “Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity,” and is co-author of the 4th, 5th, and 6th editions of Proffit’s classic textbook “Contemporary Orthodontics”. His newest book “Dentofacial Esthetics: from Macro to Micro” was published in May 2020. He has given more than 400 professional presentations in the United States, Europe, Australia, the Middle East, and East Asia.

Program 2 dnia kongresu :

Aż do minionej dekady uważano ortodoncję za działalność otoczoną nimbem niepojętych zdjęć cefalometrycznych i niekończącej się listy pomiarów! Tym razem nie o taki wykład chodzi! W stomatologii doszło do cyfrowych przeobrażeń obejmujących wszystko – od nakładek po indywidualizowane aparaty stałe. Wprawdzie sposoby leczenia pacjentów przeszły wielkie przeobrażenia, jednak powody ich leczenia pozostają niezmienne. Dlatego zaczynamy od diagnozy, a dopiero później wybieramy metodologię terapii.

Ortodoncja musi przechodzić zmiany w tempie dorównującym zmianom w stomatologii oraz pozostawać na bieżąco ze sposobami planowania przypadków przez stomatologów. Interakcja pomiędzy nimi to ważny element składowy najlepszej opieki zespołowej. Niniejszy wykład omówi współczesne sposoby konstruowania uśmiechu w powiązaniu z rysami twarzy dążące do „dopasowania uśmiechu do twarzy”. Treść wykładu pomoże uczestnikom w przejściu od wyników dobrych do doskonałych.

 • Opowiemy jak ortodoncja przyjęła koncepcje wzięte ze stomatologii estetycznej.
 • Dowiemy się jak stosowanie list kontrolnych (checklist) pozwala na sformułowanie dogłębnej diagnozy obejmującej zagadnienia czynnościowe i estetyczne.
 • Poznamy zasady Makro-, Mikro- i Miniestetyki oraz dowiemy się, jak je wykorzystać w swojej praktyce.

Program details 2nd day of lecture:

Until the last decade, orthodontics has been perceived as an endeavor wrapped in the inscrutability of cephalometric x-rays and all those measurements! This will NOT be that lecture! Dentistry has undergone a digital transformation from aligners to custom fixed appliances. While there has been a sea change in how we treat patients, what has not changed is why we treat patients. This means diagnosis comes first, followed by the treatment methodology.

The orthodontic profession must change in stride with all the changes that have occurred in dentistry and remain in lockstep with how dentists plan their cases. The interaction of the two is very important for excellent collaborative care, and this presentation will address contemporary smile design coupled with facial characteristics to “fit the smile into the face.” This presentation will be designed to elevate your good results to great results.

 • Learn how orthodontic concepts have embraced concepts from cosmetic dentistry.
 • Learn how the checklist system leads to thorough diagnosis of functional and esthetic issues.
 • Learn principles of Macro-Micro and Miniesthetics and how it applies to your practice.

Oficjalnym językiem wykładu jest angielski, tłumaczony symultanicznie na polski przez dr Rafała Rogowskiego.

 • Koszt udziału w dwudniowym kongresie przy wpłacie dokonanej do 5 czerwca 2023 r. wynosi 2100 zł.
 • Koszt udziału w dwudniowym kongresie przy wpłacie dokonanej po 5 czerwca 2023 r. wynosi 2800 zł.

The official language of the two-day lecture is english

 • The cost of participation in the two-day congress with payments made by June 5, 2023 is USD 600.
 • The cost of participation in the two-day congress with payments made after June 5, 2023 is USD 700.

Dates of the two day lecture: October 7-8, 2023

Gala dinner w dniu 7 października 2023 r. z udziałem gwiazdy wieczoru (szczegóły już wkrótce)

 • spotkanie dodatkowo płatne

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu

W przypadku pytań związanych z udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie poniższego formularza

  Szczegóły

  Początek:
  7 października
  Koniec:
  8 października
  Koszt:
  2100 zł
  Kategoria Wydarzenie:

  Organizator

  Romuald Ciesielski
  Telefon:
  +48 502099587
  Adres e-mail:
  drc@drc4dentistry.com
  Zobacz witrynę: Organizator

  Miejsce wydarzenia

  Hotel Marriott
  al. Jerozolimskie 65/79
  Warszawa, 00-697 Poland
  + Google Map
  Telefon:
  +48 502099587

  Leave a Reply