Neuro Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część I – lek. dent. Marcin Dolecki

6 600,00 

Kategoria:

Opis

Neuro Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część I

 

Program zaakceptowany w systemie szkolenia ustawicznego PACE ze strony Academy of General Dentistry (AGD) oraz International Association for Orthodontics (IAO). Członkom IAO przyznawane są punkty w systemie IAO (CE credits) w liczbie 24 za każdą z dwóch 4-dniowych części kursu (niezależnie od punktacji lokalnej). Na terenie Polski zgłoszenia do IAO przyjmuje i informacji udziela firma IAO POLSKA, oficjalny koordynator Sekcji Polskiej IAO.

Program (4 dni)

 1. Wstęp do kursów IAO
 2. Diagnostyka, analiza cefalometryczna
 3. Filozofia leczenia ortopedyczno-ortodontycznego – SSŻ
 4. Leczenie uzębienia mieszanego:
  1. ruchomy aparat korekcyjny
  2. aparat Schwarza
 5. Cefalometria jako narzędzie diagnostyczne:
  1. profil pełny a profil klasyczny
  2. różnice w diagnostyce
  3. uwarunkowania zdrowotne a kosmetyka
 6. Piękno a zdrowie:
  1. proporcje twarzy
  2. projektowanie uśmiechu
  3. złota proporcja
 7. Wprowadzenie do cefalometrii:
  1. punkty orientacyjne
  2. dostępny sprzęt cefalometryczny
  3. ważne punkty, kąty, płaszczyzny
 8. Znaczenie badań klinicznych:
  1. analiza Steinera
  2. analiza McNamary
  3. modyfikacja Harvolda
  4. ocena WITS
  5. Williams AP Line
  6. analiza Sassouni
  7. analiza łukowa Jeffersona
 9. Analiza zdjęć cefalometrycznych
 10. Cefalometria – zajęcia praktyczne (zadaniem uczestników będzie praktyczna analiza cefalometryczna)
 11. Wprowadzenie do IAO
 12. Dyskusja na temat instrumentów i materiałów ortodontycznych
 13. Praktyka postępowania z pacjentem:
  1. wizyta wstępna
  2. założenie karty pacjenta
  3. plan leczenia
  4. uzgodnienia finansowe
  5. broszury edukacyjne dla pacjentów
  6. zgoda na leczenie
 14. Sześć kluczy do prawidłowego zgryzu
 15. Wskazówki dotyczące zakładania aparatu korekcyjnego
 16. Rick-A-Nator
 17. Aparat stały korygujący tyłozgryz i zgryz głęboki
 18. Rola zdjęć rentgenowskich SSŻ w określeniu poprawnej pozycji kłykciowej
 19. Wprowadzenie do systemu diagnostycznego IAO:
  1. wywiad z pacjentem
  2. wywiad chorobowy
  3. historia leczenia dentystycznego
  4. klasyfikacja nieprawidłowego zgryzu
  5. materiały naukowe
  6. pomiary dróg oddechowych
  7. analiza modeli
  8. analiza cefalometryczna
  9. kwestionariusz zdrowotny SSŻ
  10. badanie SSŻ
  11. aparat ortopedyczny
  12. mechanizm systemu Straight Wire
  13. badanie perio
  14. plan leczenia
  15. analiza rozkładu sił
  16. zdjęcia rentgenowskie czaszki
 20. Nieprawidłowy zgryz – klasa I:
  1. rozpoznanie
  2. plan leczenia
  3. mechanika
  4. prezentacja przypadków klinicznych
 21. Zasady prawidłowego zakładania aparatu korekcyjnego
 22. Systemy chemoutwardzalne i światłoutwardzalne
 23. Analiza przypadków nieprawidłowo założonych aparatów
 24. Usuwanie aparatu korekcyjnego – metody, praktyczne wskazówki
 25. Zakładanie zamków ortodontycznych – zajęcia praktyczne
 26. Streszczenie 4 etapów – zmodyfikowana technika Straight Wire
 27. Druty w technice Straight Wire – wprowadzenie: .0175 Pentacat, .014 Sentalloy, .018 Sentalloy .018 x .025 Bioforce NiTi, .019 x .025 Multi Braid, .018 x .025 ze stali nierdzewnej
 28. Wyciągi elastyczne – różne typy i instrukcje użytkowania
 29. Ligatury i wyciągi międzyszczękowe – wskazania i przeciwwskazania
 30. Twin Block:
  1. wskazania i przeciwwskazania
  2. budowa
  3. zgryz konstrukcyjny
  4. metoda planowego podścielania
  5. przypadki kliniczne
 31. Postępowanie z pacjentem – wskazania do praktyki ortodontycznej
 32. Wiązanie – technika i przymocowanie uzupełnienia ortodontycznego cementem
 33. Druty sekcyjne – alternatywne rozwiązania ułatwiające leczenie:
  1. stal nierdzewna .012 i .016
  2. wskazania i symulacje
 34. Zastosowanie miniśrub w ortodoncji
 35. Przegląd aparatów i retainerów miofunkcyjnych
 36. Test końcowy po cz. I

Ostatnia modyfikacja programu cz. I: 1 grudnia 2009 r.

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć, jedynie czynności praktycznych. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przetłumaczone na język polski.

Opis i program części II kursu

Opis i program polecanego kursu doskonalącego (od września 2015)

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):

 • dzień I: 10:00–18:00
 • dzień II: 9:00–18:00
 • dzień III: 9:00–18:00
 • dzień IV: 9:00–12:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy – zależnie od sytuacji.

Recepcja kursu od godz. 9:00.

Cena 4-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • podręcznik autorstwa Brocka Rondeau, DDS w tłumaczeniu lek. dent. Marcina Doleckiego „Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących” cz. I + dodatki
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie.

Kurs 4-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 4 dni.

UWAGA: Każda z pierwszych dwóch części kursu odbywa się średnio 2 razy do roku (część III do V – raz), przy czym zasadniczo rok kończymy częścią I, a nowy rozpoczynamy częścią II dla grupy z roku poprzedniego i lat wcześniejszych.

Do udziału w zajęciach zapraszamy również osoby zainteresowane powtórnym odbyciem kursu, co pozwala nie tylko na utrwalenie materiału, ale także na zapoznanie się z przybywającymi aktualizacjami i modyfikacjami w programie. Zasady powtórnego uczestnictwa w kursie „Ortodoncja…” (część I–II)

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.