spec. ortod. Derek Mahony BDS(Syd), MScOrth(Lon), DOrth RCS(Edin), MDOrth RCSP(Glas), MOrth RCS(Eng), MOrth RCS(Edin), FRCD(Can), FICD, FICCDE, FACD, FADFE, IBO Diplomate (Australia)


Derek Mahony, BDS(Syd), MScOrth(Lon), DOrthRCS(Edin), MDOrthRCPS(Glas), MOrthRCS(Eng), FRCD(Can), MOrthRCS(Edin)/CDS(HK), FICD, IBO

Doktor Derek Mahony (Australia) jest specjalistą ortodontą prowadzącym praktykę w Sydney. Wykłada na temat szeroko pojętych korzyści z leczenia ortodontycznego, również z punktu widzenia zarządzania praktyką, w swojej filozofii łącząc aparaty stałe z czynnościowymi; grupa absolwentów jego kursów liczy tysiące lekarzy z całego świata.

Doktor Mahony podchodzi do diagnozy ortodontycznej z perspektywy profilu twarzy, za cel leczenia przyjmując nie tylko proste zęby, ale piękno twarzy oraz prawidłowy stan stawów skroniowo-żuchwowych. Na przestrzeni ostatniej dekady tygodniowo przyjmuje ok. 250 pacjentów. Obecnie ma pod opieką ponad 3 tys. osób w trakcie leczenia, a także wykłada jako jeden z głównych gości na spotkaniach International Orthodontic Summit, International Association for Orthodontics oraz American Association of Functional Orthodontics. Przez niektórych uważany jest za następcę obecnie najważniejszych wykładowców z dziedziny ortodoncji specjalizującej się w łączeniu aparatów czynnościowych ze stałymi. Prezentacje doktora Mahony’ego to stymulujący, przystępnie przekazany krok po kroku materiał dla lekarzy chcących udoskonalać efekty prowadzonego leczenia.

Wykształcenie:

 • tytuł zawodowy University of Sydney w zakresie stomatologii
 • studia drugiego stopnia (Masters Degree) w Eastman Dental Hospital, Institute of Dental Surgery (Londyn)
 • Diploma in Orthodontics w Royal College of Surgeons (Edynburg)
 • egzaminy podyplomowe z dziedziny ortodoncji w Royal College of Dentists (Kanada)
 • egzaminy podyplomowe z ortopedii szczękowo-twarzowej w Royal College of Physicians and Surgeons (Glasgow)
 • członek angielskiego Royal College of Surgeons (Membership in Orthodontics)

Artykuły doktora Mahony’ego ukazują się w czasopismach specjalistycznych, m.in. „Journal of Clinical Paediatric Dentistry”, „International Orthodontic Journal” oraz „Spanish Journal of Dentofacial Orthopaedics”.

Wykładowca gościł u nas po raz pierwszy w listopadzie 2009 r. w ramach IV sesji IAO w Polsce.

Zakańczanie przypadków w ortodoncji

Opis wykładu

Zakańczanie przypadku rozpoczyna się już na etapie prawidłowej diagnozy, dokładnego umiejscawiania zamków oraz planowania sekwencji całego procesu leczenia. Niniejszy wykład ukierunkowany jest na rozwiązywanie różnorodnych problemów, z jakimi lekarz spotyka się w trakcie prowadzenia przypadku. Doktor Mahony przeprowadzi więc uczestników krok po kroku przez zagadnienie rozwijania prawidłowych umiejętności klinicznych w zakresie korygowania linii pośrodkowych, osiągania idealnej relacji pionowej, skutecznego odrotowywania zębów oraz zakańczania leczenia z ograniczeniem do minimum potrzeby ekstrakcji przedtrzonowców. Jeśli lekarz wie, jak odpowiednio zakańczać przypadki, zmniejsza poziom frustracji, w znacznym stopniu skraca pacjentowi czas leczenia, a także wpływa pozytywnie na rentowność gabinetu.

Doktor Mahony dokona przeglądu przykładów zakańczania przypadku z zastosowaniem zamków samoligaturujących, a wykład podzieli pod kątem czynników poziomych, pionowych oraz poprzecznych, jakie należy przeanalizować u każdego pacjenta. W aspekcie poziomym lekarz musi skoordynować nachylenie, wychylenie, rozmiary oraz rotacje zębów przednich i tylnych, jak też prawidłowe zamykanie przestrzeni; w aspekcie pionowym powinien oszacować długości koron, relacje brzegu dziąsłowego oraz krzywą Spee, natomiast na ostatnim etapie powinien skupić się na wymiarze poprzecznym, ze szczególnym uwzględnieniem kształtu obu łuków zębowych, ich dopasowania względem siebie oraz prawidłowego torkowania w odcinku tylnym. Przypadek powinien spełniać nie tylko właściwe założenia estetyczne, ale, co istotniejsze, wymaga ustalenia ruchów czynnościowych oraz skorygowania szkodliwych nawyków.

Doktor Mahony stawia sobie za cel zakańczanie przypadków w idealnym zwarciu nie tylko ze statycznej perspektywy modeli gipsowych, ale też z perspektywy prawidłowego umiejscowienia kłykcia w dole stawowym obu SSŻ i wzorcowych założeń cefalometrycznych oraz estetycznych całego procesu leczenia.

Program (3 dni)

 • Prawidłowa diagnoza
 • Precyzja umiejscowienia zamków
 • Planowanie sekwencji procesu leczenia
 • Czynniki poziome (nachylenie, wychylenie, rozmiary oraz rotacje zębów przednich i tylnych, prawidłowe zamykanie przestrzeni)
 • Czynniki pionowe (długości koron, relacje brzegu dziąsłowego, krzywa Spee)
 • Czynniki poprzeczne (wymiar poprzeczny, kształt i dopasowanie łuków zębowych, prawidłowe torkowanie w odcinku tylnym)
 • Wzorcowe założenia cefalometryczne i estetyczne (idealne zwarcie nie tylko ze statycznej perspektywy modeli gipsowych)
 • Ustalanie ruchów czynnościowych (umiejscowienie kłykcia w dole stawowym SSŻ)
 • Korygowanie szkodliwych nawyków
 • Test końcowy

Wykład obwarowany jest prawami autorskimi i nie może być nagrywany. Informacja o warunkach dostępu do materiałów kursowych zostanie przekazana uczestnikom podczas zajęć.

 

Data i miejsce kursu Cena Dodatkowe informacje Uwagi
18 marca 2011 – 20 marca 2011

Warszawa, Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79

2000 zł do 2011-02-01

UWAGA: Cena kursu dla uczestników niebędących lekarzami wynosi 2000 zł + VAT (23%) = 2460 zł (patrz Aktualności z dnia 5 stycznia 2011 r.).
Lista rezerwowa

Punkty edukacyjne: przewidywane 18

Kod kursu: DM

Godziny trwania kursu (orientacyjnie):
dzień I (piątek): 10.30-17.30
dzień II (sobota): 10.00-17.00
dzień III (niedziela): 9.00-16.00

Przerwy:
ok. 12.00 kawa/herbata
ok. 14.30 lunch

Cena kursu nie obejmuje noclegów.

Kurs 3-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału (ostatniego dnia), natomiast zaświadczenie uczestnictwa z punktami edukacyjnymi ma postać zbiorczego dokumentu z 3 dni.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.