dr n. med. i n. hum. Anna Maria Dubojska-Gerber , Michael Mew, BDS, D.Orth, M.Sc.(Orth.) (Anglia)

Prowadzący:

Michael Mew

Doktor Michael Mew jest absolwentem Royal London School of Medicine and Dentistry w Anglii (1993), po stażu w Royal London Hospital, a specjalizację pod opieką dr Birte Melsen zdobył w Royal Dental School w Aarhus w Danii (2004). Od ponad 10 lat współpracuje ze swoim ojcem, prof. Johnem Mew, nad udoskonaleniem koncepcji Biobloc Orthotropics®. Obecnie prowadzi próby stworzenia uniwersalnej teorii wyjaśniającej związek pomiędzy ortodoncją a postawą i układem panującym w jamie ustnej, problemami laryngologicznymi, chrapaniem oraz bezdechem sennym. Śledzi bieżący stan wiedzy w zakresie ortodoncji i zauważa, że często leczeniu poddawane są objawy, a nie przyczyny. Szczególne zainteresowanie etiologią wad zgryzowych pozwala mu przypuszczać, że bez rzetelnej wiedzy na temat podłoża tych wad szanse na znalezienie rozwiązania są wątpliwe.

Doktor Mew zajmuje się pracą kliniczną oraz naukowo-szkoleniową. W ostatnim czasie przeprowadził wykłady m.in. na Ukrainie (Kijów), w USA (stan Floryda, Michigan, Kalifornia) oraz w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji w zakładce Nowe metody i aparaty oraz na stronie internetowej www.orthotropics.com i www.lsfo.co.uk.

Wywiad dr Mew z dr Derekiem Mahony

„Hybrydowa terapia ortotropowa, jednodniowy kurs teoretyczny”.

Program
(1 dzień)

 • Wprowadzenie
 • Etiologia i patologia wad zgryzu
 • Diagnoza
 • Teoria Ortotropii
 • Aparaty hybrydowe
 • Program miofunkcyjny
 • Kolejne kroki

Ortotropia: poprzez zrozumienie przyczyn i procesu patologicznego, możliwe jest uzyskanie trwałej poprawy wad zgryzu i wyglądu twarzy. System jest oparty na ćwiczeniach i noszeniu aparatu przez 1 godzinę w ciągu dnia i całą noc. Często używany w połączeniu z systemem Myobrace. Jest to metoda leczenia wad zgryzu oparta na dowodach

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na robienie fotografii, na filmowanie zajęć, natomiast możliwe jest rejestrowanie głosu.

Kurs ogólnodostępny dla wszystkich dentystów zainteresowanych ortodoncją.

Prowadzący:

Anna Maria Dubojska-Gerber, dr n. med. i n. hum.

Doktor Anna Maria Dubojska-Gerber posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w pracy z pacjentami w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu żucia, prowadzącej do długoterminowej estetycznej i funkcjonalnej rekonstrukcji okluzji w leczeniu ortodontycznym i protetycznym. Swoje doświadczenia regularnie prezentuje przed profesjonalistami w stomatologii w kraju i zagranicą. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych, a także autorką i współautorką kilku książek. Wiedzę zdobywała w renomowanych polskich i zagranicznych ośrodkach klinicznych. Przez wiele lat współpracowała z zespołem klinicystów ze Szwajcarii reprezentujących metodę prof. Alberta Gerbera. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, uczestnicząc w sympozjach i zjazdach lekarskich.

Jest autorką ponad 40 wykładów wygłoszonych podczas konferencji, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Holandii czy Rosji. Należy do Polskiego Towarzystwa Osteopatycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a także do zagranicznych stowarzyszeń: The International College of Prosthodontists ICP oraz The European Academy of Craniomandibular Disorders EACD. Doktor Dubojska jest współzałożycielką Fundacji Medical Aid to Poland Fundation. Pani Doktor specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji oraz chorób stawu skroniowo-żuchwowego.

Obecnie Doktor Dubojska jest kierownikiem naukowym 3 letniego autorskiego programu dr Dereka Mahony „Master in orthodontics”, organizowanego przez IAO POLSKA.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Sheffield University (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Medyczna w Łodzi
 • specjalista technik dentystycznych
 • nauczyciel zawodu
 • lekarz stomatolog
 • mianowany nauczyciel akademicki
 • doktor nauk humanistycznych
 • doktor nauk medycznych (w zakresie stomatologii)
 • Specjalizacje: I˚ i II˚ z zakresu technik dentystycznych
 • Specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej uznana przez Europejskie Stowarzyszenie Protetyczne (EPA)
 • Członek Europejskiego Towarzystwa na rzecz Ortodoncji: w trakcie specjalizacji (EOS)
 • Praca akademicka: Wydział Pedagogiczny, Zakład Protetyki, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia,Zakład Ortodoncji
 • Praca kliniczna: 10 różnych klinik
 • Absolwentka programu Master in Orthodontics

Małgorzata Owoc – Licencjonowany technik dentystyczny

Program
(1 dzień)

„Czy leczenie ortodontyczne może być elementem rehabilitacji czynnościowej narządu żucia?”

Równowaga ortopedyczna

  • : Czym jest równowaga ortopedyczna? Punkty strategiczne oceny równowagi ortopedycznej ciała w praktyce ortodontycznej. Ocena równowagi ortopedycznej głowy.

Mięśnie narządu żucia

  • : Mięśnie utrzymujące równowagę ortopedyczną. Czynniki mięśniowe doprowadzające do zaburzeń czynności narządu żucia. Rola mięśni w rehabilitacji czynnościowej. Badanie palpacyjne mięśni.Na czym polega deprogramacja. Kiedy deprogramacja jest korzystna. Efekty deprogramacji.

Staw skroniowo-żuchwowy

  • : Wzajemna zależność pomiędzy prawidłową artykulacją w stawach skroniowo-żuchwowych, czynnością mięśni, zwarciem, równowagą ortopedyczną. Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych.Różne metody badania stawu skroniowo-żuchwowego.

Zwarcie zębów, typy zwarcia

  • : Planowanie zwarcia w leczeniu ortodontycznym. Zarządzanie parametrami zwarcia: centralna relacja CR, wymiar pionowy, prowadzenie stawowe, prowadzenie kłowe, prowadzenie sieczne. Metody rejestracji CR. Ocena CR w ortodoncji.

Artykulatory

  • : Co ortodonta powinien wiedzieć o artykulatorach? Praktyczne wykorzystanie artykulatorów w leczeniu ortodontycznym?

Rehabilitacja czynnościowa narządu żucia w świetle Metody Gerbera

  • : Wskazania do rehabilitacji. Umiejscowienie rehabilitacji w procesie leczenia ortodontycznego.

Test końcowy

Układ zajęć: naprzemiennie godzina teorii i godzina praktyki.

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na robienie fotografii, na filmowanie zajęć, ani na rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

 

Data i miejsce kursu Cena Dodatkowe informacje Uwagi
23 lutego 2019 – 24 lutego 2019

Warszawa, Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79

1800 zł do 2019-01-22
*UWAGA: Cena kursu dla uczestników niebędących lekarzami wynosi 1800 zł + VAT (23%) = 2214 zł (patrz Aktualności z dnia 5 stycznia 2011 r.).
Maks. ilość miejsc: 60

Punkty edukacyjne: przewidywane

Kod kursu: AM

(sobota-niedziela)

Kurs dedykowany lekarzom stomatologom zajmującym się ortodoncją oraz wszystkim lekarzom zainteresowanym tematyką prezentowanego programu.

Sobota: godzina 19:00 kolacja z dr Mew, kontynuacja treści wykładu, godzinna prezentacja i otwarta dyskusja wraz z prezentacją przypadków i omówieniem możliwości dalszej edukacji. Koszt spotkania nie jest wliczony w cenę kursu.

e-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: przekierowanie automatyczne po zaznaczeniu w tabeli wybranego terminu (okienko w kolumnie „Koszyk” po prawej) i kliknięciu „DODAJ”, a następnie „Złóż zamówienie”.

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):
dzień I: 10:00–18:00
dzień II: 09:00–16:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć)
Recepcja kursu od godz. 9:30.

Cena 2-dniowego kursu obejmuje:

   • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
   • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
   • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów.

Kurs 2-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni).
* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 2 dni.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.