Dr Darick Nordstrom

Doktor Darick A. Nordstrom jest absolwentem University of Southern California School of Dentistry (rok 1979), występującym obecnie jako jeden z kluczowych wykładowców American Academy for Gnathologic Orthopedics, American Orthodontic Society Foundation, American Academy of Functional Orthodontics i Cranial Academy (Osteopathy and Dentistry) oraz prowadzi na całym świecie prezentacje na temat techniki ALF (Advanced Lightwire Functional). Prywatną praktykę prowadzi w miejscowości Hollister, stan Kalifornia.

Jego prace publikowane są w czasopismach specjalistycznych, jak „The Functional Orthodontist”, „American Academy for Gnathologic Orthopedics Journal” oraz „The American Orthodontic Society Journal”.

Doktor Nordstrom jest autorem techniki ALF Biodynamic Dental Orthopedic oraz powiązanych z nią aparatów (standard, pedo, twin-crib,

function-block, stealth, OmNi, N-Sag oraz aparatów NorSnor I-III series przeciwko chrapaniu/bezdechowi sennemu). W nowoczesny sposób łączy podejście czaszkowo-zębowe rewolucjonizując model leczenia skojarzonego w zakresie chiropraktyki, osteopatii i stomatologii. Dr Nordstrom jest konstruktorem aparatu ALF, który zyskuje uznanie jako skuteczny środek zniekształceń kości twarzoczaszki. Umiejętność włączenia zasad osteopatii do diagnostyki pozwala mu znacznie poszerzyć wachlarz leczonych patologii w porównaniu z przeciętnym lekarzem. Zapraszamy do poznania wiedzy od samego twórcy tej metody!

Dr Jeffrey Brown

Dr Jeffrey Brown ukończył studia i uzyskał tytuł lekarza dentysty na University State of Virginia, USA. Obecnie specjalizuje się w zakresie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, bezdechu sennym oraz szeroko pojętej ortodoncji. Zajmuje się diagnostyką leżącą u podstaw zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego oraz zniekształceniami kości czaszki.

Dr Brown miał zaszczyt współpracował z dr Brendanem Stack, który jest uważany za pioniera i ojca terapii stawu skroniowo-żuchwowego.

Po aktywnym zaangażowaniu w wykonywany od 30 lat zawód lekarza dentysty Doktor Brown przedstawi zasady badania i leczenia rzeczywistych przypadków, dzięki którym lepiej ocenisz własnych pacjentów i osiągniesz zupełnie nowy poziom diagnostyki. Poznasz przeleczone przez niego przypadki i dowiesz się, jak rozpoznać zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego, bezdechy w czasie snu i problemy dotyczące twarzoczaszki u swoich pacjentów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 3 dniowym kursie podczas którego zostaną przedstawione najświeższe innowacje w zakresie stomatologii

Konspekt programu (dzień pierwszy):

ALF i diagnostyka – wprowadzenie

Jeffrey Brown ·        Przedstawienie wykładowców

·        Cele konferencji

·        Wprowadzenie do aparatu ALF i wdrożenia odpowiednich technik pracy

 

Darick Nordstrom

·        Wprowadzenie do zasad i teorii aparatu ALF

·        Najbardziej wyrafinowane stomatologiczne techniki ortopedyczne na świecie

·        Faza początkowa – przywrócenie własnej funkcji i ruchów

·        Kluczowe warunki tworzenia najpiękniejszych twarzy z powtarzalnym powodzeniem

·        Przewagi aparatu ALF w porównaniu ze standardową ortodoncją

·        Język – niezbędny element naszego rozwoju

·        Znaczenie wzorca połykania

Darick Nordstrom ·        ALF pobudza ruchy czaszki, które osteopata potrafi wyczuć

·        Biotensegracja – naprężenie ma znaczenie! Kompresja/ dekompresja

·        Podsumowanie zajęć przedpołudniowych: aparat ALF pomaga naszym młodym pacjentom w czasie rozwoju ich układu nerwowego i wzrostu ORAZ zapewnia starszym pacjentom poprawę w zakresie bezdechów w czasie snu, chorób układu krążenia, nawet raka

Jeffrey Brown ·        Szczegóły naszej terapii: Od diagnozy przez dokumentację po stosowanie aparatów

·        Diagnoza i przesiew, palpacja, analiza twarzą w twarz

·        Techniki przesiewowe i odpowiednia dokumentacja

·        Znajomość CBCT, analiza MRI oraz ocena dróg oddechowych

·        Wprowadzenie tych technik i narzędzi do codziennej praktyki

Jeffrey Brown ·        Zrozumienie diagnostyki i stworzenie planu leczenia

·        Wprowadzenie do zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych i bezdechów w czasie snu oraz związków między nimi

·        Opcje leczenia i praca z uwzględnieniem ograniczeń i celów pacjenta

·        Leczenie dysfunkcji ssż i problemów oddechowych za pomocą aparatów

Konspekt programu (drugi dzień):

Interwencje u maluchów, leczenie dzieci

Darick Nordstrom ·        Embriologia czynnościowa i wczesny etap rozwoju

·        Określenie różnic między wpływem genów a wpływem środowiska

·        Rozwój małych dzieci – zaburzony wzrost i nieprawidłowa adaptacja

·        Kiedy działać interceptywnie i promować zdrowy wzrost

·        Kierowanie kanałami naturalnego wzrostu

Darick Nordstrom ·        Dziecięcy aparat ALF i konstrukcje OmNi

·        Stosowanie aparatu wraz z dopasowaniem i regulacją dla powtarzalnych wyników

·        Oralase, OMT, akceleratory terapii ALF oraz diagnostyka

Jeffrey Brown ·        Przypadki małych dzieci

·        Zaburzenia ssż (TMD) i ich korelacja z zespołem Gilles de la Tourette’a oraz zachowaniami autodestrukcyjnymi (SDB)

·        Chrapanie u dzieci, zaburzenia nerwu błędnego, ADD, ADHD, OCD

·        TMD = niedobór wzrostu twarzoczaszki, FHP, HA, nieprawidłowy rozwój, narastające problemy w przyszłości

Jeffrey Brown ·        Przypadki małych dzieci, indywidualizowane konstrukcje aparatu ALF, praca nad nagryzem pionowym, braki zębowe, dzieci niewspółpracujące, podwójne pierścienie, ALFy z twin-blockiem

·        Kierowanie linią środka, postawą i symetrią czaszki poprzez regulacje

·        Edukowanie rodziców a poprawa jakości wyników

·        Frenektomie – leczenie laryngologiczne i miofunkcjonalne dla poprawiania jakości wyników

·        Tongue Trainer jako opcja – opis przypadku

 

Konspekt programu (trzeci dzień):

Leczenie dorosłych oraz finishing

 

Darick Nordstrom ·        Okres przedpokwitaniowy – wczesna dorosłość: kompensacja i wpływ wzrostu

·        Diagnozowanie i określanie wzorców dominacji

·        Przekierowywanie potencjału wzrostu, procesy degeneracyjne, ustalanie priorytetów i sekwencji

Darick Nordstrom ·        Konstrukcje ALF/OmNi: poznajemy zaawansowane wsparcie

·        Techniki finishingu: sekwencje prefinishingu które uproszczą finishing; ALF-Aligners (A-a) Nordic Positioners (NP)

·        Pacjenci o specjalnych potrzebach: konstrukcje do stosowania w zespole Downa, rozszczepie podniebienia i niepłodności

Jeffrey Brown ·        Przypadki u dorosłych – TMD, zesp. de la Tourette’a, dystonia i bezdechy w czasie snu

·        Co trzeba brać pod uwagę: pora badania przesiewowego, Uraz okołoporodowy, witamina D3, ograniczenia żywieniowe, wzrost, wady i zalety Gelba w TS, otyłość – tkanka tłuszczowa w języku

·        OMT, Craniowork, (ortopedyczna terapia manualna)

·        Przypadki chirurgiczne – kiedy? dlaczego? wyniki?

Jeffrey Brown ·        Finishing z użyciem zamków, aparatów ALF, nakładek i retainerów

·        Obserwacja następcza – coroczne badanie ze sprawdzaniem ssż

·        Możliwe problemy – zagłębienie aparatu ALF w tkankach miękkich, reinkluzja zębów, utrata zębów

·        Dodatki, które ulepszą naszą działalność – Gempro, Sleeptest.com, kodowanie procedur metodą Neirman Practice Management, obrazowanie Rtg 3D Ipremium, cyfrowe skanery (Planmeca/Trios), Mute

·        Jak znaleźć terapeutów manualnych, fizjoterapeutów, terapeutów kraniosakralnych, mioterapeutów – jak zbudować zespół

  • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TECHNICE APARATU ALF

Cena kursu obejmuje:

  • uczestnictwo w kursie
  • ewentualne materiały kursowe
  • zaświadczenie i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
  • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad)

Cena kursu nie obejmuje noclegów.

Wykład w całości tłumaczony na język polski.

NAGRANIA: Wykładowcy nie wyrażają zgody na rejestrowanie prezentacji.