Lek. dent. Marcin Dolecki

licencjonowany wykładowca Rondeau Seminars, IAO Senior Instructor, IAO Fellow

Doktor Marcin Dolecki jest absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prywatną praktykę prowadzi w Legionowie. Wykładowca, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek: Wybielanie zębów oraz Marketing i zarządzanie w gabinecie stomatologicznym, wydawca i tłumacz „CRA Newsletter”, jest również uznanym autorytetem w tłumaczeniu wykładów i prezentacji z dziedziny stomatologii odbywających się w kraju i za granicą. Pamiętamy go ze wspaniałych spotkań z doktorem Howardem Farranem, doktorem Danem Fischerem, doktorem Gordonem Christensenem, serii spotkań CRA Dentistry Update oraz sesji IAO w Polsce. W roku 2001 uzyskał certyfikat instruktora kanadyjskiej organizacji szkoleniowej Rondeau Seminars doktora Brocka Rondeau w zakresie nauczania ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących (Instructor of Orthodontics), w roku 2006 – tytuł starszego instruktora organizacji International Association for Orthodontics (IAO Senior Instructor), natomiast w roku 2009 – tytuł członka rzeczywistego IAO (IAO Fellow).

 

CZĘŚĆ IV kursu „Neuro Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących”:

„Ortodoncja neuromuskularna – część II: Techniki trzewne, biochemia, elektromagnetyka ciała; pH jako narzędzie do diagnostyki i kalibracji organizmu”

 

W efekcie wielu próśb uczestników pierwszej części kursu, oto zapowiadana druga część holistycznej korekty chirodontycznej. Sumuje ona wszystko to, co do tej pory mogli przyswoić i zastosować uczestnicy poprzednich kursów, i dodaje szereg nowych aspektów.

Uczestnicy nauczą się diagnostyki i manipulacji trzewnej – zapomnianych i niestety przez niewielu stosowanych technik nauczanych przez starych mistrzów – i jednego współczesnego – autora chirodoncji, doktora Roberta Walkera.

Kurs obejmuje zaawansowaną diagnostykę i terapię trzewną w oparciu o zasady „niedoboru” i „nadmiaru” biochemicznego, dedukcję diagnostyczną, metodę umożliwiającą natychmiastową diagnozę stanu biomechaniki, biochemii i stanu elektromagnetycznych aspektów organizmu. Dotyczy ona również plagi naszej cywilizacji – alergii i toksyn. Może ona być oddzielną formą diagnostyki i terapii, lecz znakomicie uzupełnia chirodontyczną syntezę diagnostyczną i terapeutyczną.

Uczestnicy nauczą się wykonywać trzewne zabiegi manualne – tzw. „zabiegi bezkrwawej chirurgii” oraz poznają zastosowania diagnostyki i terapii akupunkturalnej w sposób gwarantujący perfekcyjną aplikację zabiegów za każdym razem, łączącą zasady kinezjologii stosowanej, diagramu diagnostycznego i klasycznej akupunktury. Uczestnicy zapoznają się też z możliwościami wsparcia leczenia za pomocą ziołolecznictwa.

Ostatnią częścią kursu będzie opisanie mechanizmu utrzymania homeostazy pH – buforów i opisu, w jaki sposób „nowoczesne” jedzenie, stres, toksyny środowiskowe niszczą tę równowagę, a także w jaki sposób oceniając pH wydzielin ciała można precyzyjnie „skalibrować” organizmy nasze i naszych pacjentów.

Przydatne przygotowanie do kursu: nie jest niezbędne.

lek. dent. Marcin Dolecki, IAO Senior Instructor, IAO Fellow

 

Program (3 dni)

 1. Wprowadzenie do genezy testów mięśniowych i dedukcji diagnostycznej
 2. Dedukcja diagnostyczna zaburzeń biomechanicznych i formy terapii
 3. Dedukcja diagnostyczna zaburzeń elektromagnetycznych:
  1. różnicowanie zaburzeń psychicznych i zakłóceń meridianalnych
  2. podstawowe punkty akupunkturalne podstawowych meridianów
  3. różnicowanie organalnych zaburzeń meridianów
  4. nauka akupunktury igłami, magnesami i ziarnami Vaccarii
  5. odnajdywanie rzeczywistych zakłóceń w atypowych kanałach energii elektromagnetycznej
  6. akupunktura jako podstawa deprogramacji neuromuskularnej
  7. przetrwałe odruchy pierwotne a zdrowie i rozwój (i zgryz) człowieka
  8. diagnozowanie i korekta akupunkturalna przetrwałych odruchów pierwotnych
 4. Dedukcja diagnostyczna zaburzeń biochemicznych:
  1. zaburzenia systemowe (zaopatrzenie w podstawowe składniki odżywcze)
  2. zaburzenia organalne w oparciu o teorię nadmiaru i niedoboru
  3. wsparcie organów ziołami
 5. Nauka trzewnych zabiegów manualnych
 6. pH – podstawa homeostazy organizmu:
  1. drogi utrzymywania homeostazy pH
  2. zakłócenia w pH i ich konsekwencje dla zdrowia organizmu
  3. sposoby monitoringu pH płynów ciała i zalecane formy terapii
 7. Anatomia mózgu
  1. jak likwidować niekorzystne stany emocjonalne
  2. jak utrzymywać młodość mózgu do późnych lat
 8. Bóle głowy – diagnostyka różnicowa
 9. Test końcowy

 

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć, jedynie czynności praktycznych. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Kurs rekomendowany dla absolwentów cz. I, II i III wcześniejszych edycji, dla lekarzy, dentystów, terapeutów, naturopatów i osób zainteresowanych swoim zdrowiem, współczesną medycyną integracyjną i wyleczeniem przewlekłych chorób.

Absolwentom kursu proponujemy od roku 2014 nowy program – część V.

UWAGA: Absolwenci uprawnieni są po części IV do rocznych bezpłatnych e-konsultacji z wykładowcą – warunki i pozostałe szczegóły podawane są podczas kursu oraz w dziale Aktualności.

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):

 • dzień I (piątek): 10:00–18:00
 • dzień II (sobota): 10:00–18:00
 • dzień III (niedziela): 10:00–13:30

Przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 45 min. wczesnym popołudniem.

Cena 3-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • pendrive + dodatki
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych

Kurs 3-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 3 dni.

Do udziału w zajęciach zapraszamy również osoby zainteresowane powtórnym odbyciem kursu, co pozwala nie tylko na utrwalenie materiału, ale także na zapoznanie się z przybywającymi aktualizacjami i modyfikacjami w programie.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.