Zapraszamy Państwa na poświęcony rewelacyjnej metodzie korygowania zgryzu cykl seminariów, które przygotowali cenieni na świecie specjaliści z doktorem Brockiem Rondeau na czele. Unikalność tej, cieszącej się ogromnym powodzeniem metody, polega na prostocie zastosowania (nie wymaga współpracy z lekarzem ortodontą). Od czasu poprzednich kursów jest z powodzeniem stosowana w Polsce.

Doktor Brock Rondeau jest zasłużonym współpracownikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ortopedii Szczękowej i autorem wielu publikacji, nagrodzonym za swoją działalność między innymi wyróżnieniem The Leon Pinsker Award oraz Duane Stanford, a także wybrany klinicystą roku 1993.

Szkolenia w zakresie ortopedii szczękowej prowadzi od blisko 20 lat, głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hong Kongu, Australii i Wielkiej Brytanii.

Doktor Marcin Dolecki 

jest absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prywatną praktykę prowadzi w Legionowie. Wykładowca, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek: Wybielanie zębów oraz Marketing i zarządzanie w gabinecie stomatologicznym, wydawca i tłumacz „CRA Newsletter”, jest również uznanym autorytetem w tłumaczeniu wykładów i prezentacji z dziedziny stomatologii odbywających się w kraju i za granicą. Pamiętamy go ze wspaniałych spotkań z doktorem Howardem Farranem, doktorem Danem Fischerem, doktorem Gordonem Christensenem, serii spotkań CRA Dentistry Update oraz sesji IAO w Polsce. W roku 2001 uzyskał certyfikat instruktora kanadyjskiej organizacji szkoleniowej Rondeau Seminars doktora Brocka Rondeau w zakresie nauczania ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących (Instructor of Orthodontics), w roku 2006 – tytuł starszego instruktora organizacji International Association for Orthodontics (IAO Senior Instructor), natomiast w roku 2009 – tytuł członka rzeczywistego IAO (IAO Fellow).

Celem tego kursu jest nauczenie dentystów ogólnych, jak prawidłowo diagnozować i leczyć proste przypadki ortodontyczne. Kurs pokaże, jak istotne jest „leczenie uśmiechu”, leczenie ortopedyczno-ortodontyczne SSŻ oraz użycie kombinowanej techniki Straight Wire i aparatów czynnościowych. Pacjenci oczekują, że minimalne wady zgryzu będą leczone tak wcześnie, jak to możliwe. Dlatego jeśli lekarze chcą rozszerzyć swoją praktykę, muszą zyskać wiedzę w zakresie wczesnego leczenia ortopedyczno-ortodontycznego.

Wywiad lek. stom. Karoliny Głogowskiej z dr Marcinem Doleckim na temat leczenia holistycznego pacjentów stomatologicznych (październik 2020 r.)

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu dr Howarda Farrana z dr Marcinem Doleckiem na temat holistycznego podejścia w ortodoncji (wywiad z lutego 2021 r.):

Wyróżnienia i certyfikaty

 

Brock Rondeau

DDS, IBO – Moje kursy pomogły stomatologom ogólnym w całej Ameryce Północnej zwiększyć przychody z ich praktyk nawet do 100 000 dolarów rocznie. Aby odnieść sukces w swej praktyce, musisz dać matkom to, czego pragną: proste zęby ich dzieci!

WYWIAD I 20 pytań do doktora Brocka Rondeau (rozmowa na temat ortodoncji dwufazowej) – Link do artykułu w pdf

WYWIAD II (rozmowa na temat problemu chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego) – Link do artykułu w pdf

 

Neuro Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część II

Program zaakceptowany w systemie szkolenia ustawicznego PACE ze strony Academy of General Dentistry (AGD) oraz International Association for Orthodontics (IAO). Członkom IAO przyznawane są punkty w systemie IAO (CE credits) w liczbie 24 za każdą z dwóch 4-dniowych części kursu (niezależnie od punktacji lokalnej). Na terenie Polski zgłoszenia do IAO przyjmuje i informacji udziela firma IAO POLSKA, oficjalny koordynator Sekcji Polskiej IAO.

Program (4 dni)

 • Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ)
 • Aparaty strzałkowe
 • Drogi oddechowe
 • Leczenie zaburzeń klasy III
 • Przypadki zgryzu otwartego
 • Zatrzymane kły
 • Przezroczyste aparaty ortodontyczne
 • Finalizacja przypadków ortodontycznych
 • Retencja
 1. Wpływ stanu SSŻ na powstawanie i leczenie wad zgryzu i postawy
 • formularz wywiadu stanu  SSŻ
 • współczesne metody badania SSŻ
 • zasięg ruchu
 • własnoręczne badanie palpacyjne mięśni i SSŻ wykonywane przez uczestników kursu
 1. Testy neurologiczne weryfikujące stan SSŻ
 2. Aparat strzałkowy:
 • przedni aparat strzałkowy
 • tylny aparat strzałkowy
 • wskazania – kiedy wysuwać żuchwę, a kiedy ją wydłużać
 • sprężynowy aparat CDA wg Galelli
 • korekty
 1. Zewnątrzustny system Headgear:
 • odwrócona proca bródkowa
 • przypadki zaburzeń klasy III
 1. Aparat Tandem jako alternatywa do maski twarzowej
 2. Drogi oddechowe:
 • jak oddychanie przez nos może wpłynąć na wzrost czaszkowo-twarzowy
 • rola oddychania przez usta w powstawaniu zaburzeń zgryzu
 1. Jak zapobiegać wychylaniu zębów przy pomocy aparatu Straight Wire
 2. Transczaszkowe zdjęcie RTG kontra tomogramy
 3. Zaburzenia zgryzu klasy III:
 • leczenie niechirurgiczne
 • diagnozowanie
 • planowanie leczenia
 • mechanika
 1. Aparat Williams-2000
 2. Niechirurgiczne leczenie przypadków zgryzu otwartego
 3. Jak prawidłowo diagnozować i kontrolować pionowe zaburzenia ortodontyczne
 4. Wyrzynanie zatrzymanych kłów
 5. Ekstrakcja „siódemek”
 6. Aparat D MAX-2000TM (dystalizacja trzonowców)
 7. Zastosowanie biernych samoligaturujących zamków wraz z drutami CuNiTi:
 • rodzaje zamków
 • sekwencja drutów
 • elementy dodatkowe
 1. Kończenie przypadków ortodontycznych
 2. Zastosowanie epigenetyki w ortodoncji:
 • aparat HomeoblockTM – wskazania
 • jak starzeje się twarz (terapia, metody rozszerzania dróg oddechowych i odmładzania twarzy)
 1. Retencja:
 • aparat Hawleya
 • aparat Wrap Around („owijanie naokoło”)
 • aparat językowy zacementowany
 • aparat językowy z pierścieniami
 • retainer przezroczysty
 • retainer sprężynowy
 1. Orthoblock
 2. ALF
 3. Pozycjonery zębowe
 4. Chrapanie i bezdech periodyczny we śnie (sleep apnea) – diagnozowanie i leczenie
 5. Test końcowy po cz. II

 

BONUS
Diagnostyka chirodontyczna – wstęp do chirodoncji

Chirodontyczne podejście do zdrowia:

 • zgryz a postawa, równowaga biochemiczna i bioelektryczna
 • zniekształcenia trójpłaszczyznowe czaszki i zaburzenia czaszkowych ruchów oddechowych a leczenie ortodontyczne
 • sposoby rejestracji czaszkowych zniekształceń trójpłaszczyznowych – fotografie, diagnostyka RTG, rejestracja zaburzeń płaszczyzny zgryzu na łuku twarzowym i diagnostyka pacjenta
 • czaszkowe zabiegi manualne – pokaz praktyczny
 • etapy zespołowego leczenia chirodontycznego

Ostatnia modyfikacja programu cz. II: kwiecień 2021 r.

 

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć, jedynie czynności praktycznych. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przetłumaczone na język polski.

UWAGA: Absolwenci całego cyklu podstawowego uprawnieni są po części II do rocznych bezpłatnych e-konsultacji z wykładowcą – warunki i pozostałe szczegóły podawane są podczas części II kursu oraz w dziale Aktualności.

 

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):

 • dzień I: 10:00–18:00
 • dzień II: 9:00–18:00
 • dzień III: 9:00–18:00
 • dzień IV: 9:00–12:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy – zależnie od sytuacji.

 

Recepcja kursu od godz. 9:00.

 

 

Cena 4-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • podręcznik autorstwa Brocka Rondeau, DDS w tłumaczeniu lek. dent. Marcina Doleckiego „Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących” cz. II + dodatki
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

 

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie.

Kurs 4-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 4 dni.

UWAGA: Każda z pierwszych dwóch części kursu odbywa się średnio 2 razy do roku (część III do V – raz), przy czym zasadniczo rok kończymy częścią I, a nowy rozpoczynamy częścią II dla grupy z roku poprzedniego i lat wcześniejszych.

Do udziału w zajęciach zapraszamy również osoby zainteresowane powtórnym odbyciem kursu, co pozwala nie tylko na utrwalenie materiału, ale także na zapoznanie się z przybywającymi aktualizacjami i modyfikacjami w programie. Zasady powtórnego uczestnictwa w kursie „Ortodoncja…” (część I–II)

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.