Aleksandra Listwoń – absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, techniki Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

 

Ukończone studia z zakresu logopedii i neurlogopedii

 • 2011-2013 Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczą, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • 2009-2011 Podyplomowe studia w zakresie logopedii ogólnej – kwalifikacyjne, Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

  Ukończone szkolenia i kursy

   

  Przejdź do listy ukończonych szkoleń i kursów

 

Program
2 dniowy kurs teoretyczno-praktyczny

  1. Układ stomatognatyczny – funkcje obszaru orofacjalnego
   • odżywianie:
   • oddychanie – przepona i jej funkcje, koordynacja przepona – krtań, siła wydychanego powietrza przez jamę ustną, oddychanie przez jamę nosową, konsekwencje oddychania przez jamę ustną; manualne wspomaganie procesu oddychania, techniki wspomagające oddychanie
   • ssanie – wpływ ssania na rozwój żuchwy i szczęki, nerwy czaszkowe a funkcja ssania, co ogranicza prawidłowe ssanie, wpływ karmienia piersią na rozwój dziecka, standardy WHO dotyczące karmienia piersią, ssanie a integracja bazalnych struktur układu nerwowego; techniki korygujące dysfunkcje ssania
   • żucie – rola nerwu V w procesie żucia; 3 r.ż – dojrzałość żucia, okulzja, zakodowanie systemu językowego, naprzemiennie chodzenie; wyrzynanie zębów a dojrzałośc układu nerwowego; zgrzytanie zębami, wady zgryzu a ćwiczenia gryzienia, techniki korygujące dysfunkcje gryzienia i żucia
   • połykanie – jak połykanie wpływa na realizację głosek (wpływ czynności prymarnej na czynności sekundarne), koncept orgarnizacji łańcuchów mięśniowych, ćwiczenia języka, pionizacja języka, techniki korygujące dysfunkcje połykania
   • komunikacja – mimika; produkcja głosu, głosek, słów – głoski języka polskiego
   • morfogeneza – kostna organizacja ciała, zależność statyki ciała od ustawienia żuchwy i szczęki, okluzja, staw skroniowo – żuchwowy,
  2. Pacjent ortodontyczny – współpraca lekarza ortodonty i logopedy. Ćwiczenia funkcjonalne w terapii logopedycznej/ortodontycznej – zgryz otwarty, zgryz głęboki, zgryz krzyżowy jednostronny, zgryz krzyżowy obustronny, jeden ząb w ustawieniu krzyżowym, tyłozgryz (klasa II), przodozgryz (klasa III), dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego.
  3. Masaż twarzy w przypadku nieprawidłowego napięcia mięśniowego, asymetrii i innych problemów ustno-twarzowych. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój zgryzu.
  4. Trening prawidłowej podaży pokarmów oraz płynów.
  5. Higiena jamy ustnej
   • niemowlaki
   • pacjenci z niepełnosprawnościami
   • dorośli pacjenci neurologiczni
  6. 2 aplikacje do K-taping w terapii logopedycznej/ortodontycznej
  7. Test końcowy

 

Kurs dedykowany lekarzom stomatologom zajmującym się ortodoncją oraz wszystkim lekarzom zainteresowanych tematyką prezentowanego programu.

Układ zajęć: naprzemiennie godzina teorii i godzina praktyki.

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):
dzień I: 10:00–18:00
dzień II: 9:00–16:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy – zależnie od sytuacji.

Recepcja kursu od godz. 9:00.

Cena 2-dniowego kursu obejmuje:

   • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
   • skrypt
   • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
   • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
   • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie.

Kurs 2-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 2 dni.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce REGULAMIN.