Aleksandra Listwoń

absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, techniki Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

Ukończone studia z zakresu logopedii i neurlogopedii

 • 2011-2013 Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczą, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • 2009-2011 Podyplomowe studia w zakresie logopedii ogólnej – kwalifikacyjne, Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Program – 3 dniowy kurs teoretyczno-praktyczny

 1. Układ stomatognatyczny – funkcje obszaru orofacjalnego
  1. odżywianie:
  2. oddychanie – przepona i jej funkcje, koordynacja przepona – krtań, siła wydychanego powietrza przez jamę ustną, oddychanie przez jamę nosową, konsekwencje oddychania przez jamę ustną; manualne wspomaganie procesu oddychania, techniki wspomagające oddychanie
  3. ssanie – wpływ ssania na rozwój żuchwy i szczęki, nerwy czaszkowe a funkcja ssania, co ogranicza prawidłowe ssanie, wpływ karmienia piersią na rozwój dziecka, standardy WHO dotyczące karmienia piersią, ssanie a integracja bazalnych struktur układu nerwowego; techniki korygujące dysfunkcje ssania
  4. żucie – rola nerwu V w procesie żucia; 3 r.ż – dojrzałość żucia, okulzja, zakodowanie systemu językowego, naprzemiennie chodzenie; wyrzynanie zębów a dojrzałośc układu nerwowego; zgrzytanie zębami, wady zgryzu a ćwiczenia gryzienia, techniki korygujące dysfunkcje gryzienia i żucia
  5. połykanie – jak połykanie wpływa na realizację głosek (wpływ czynności prymarnej na czynności sekundarne), koncept orgarnizacji łańcuchów mięśniowych, ćwiczenia języka, pionizacja języka, techniki korygujące dysfunkcje połykania
  6. komunikacja – mimika; produkcja głosu, głosek, słów – głoski języka polskiego
  7. morfogeneza – kostna organizacja ciała, zależność statyki ciała od ustawienia żuchwy i szczęki, okluzja, staw skroniowo – żuchwowy,
 2. Pacjent ortodontyczny – współpraca lekarza ortodonty i logopedy. Ćwiczenia funkcjonalne w terapii logopedycznej/ortodontycznej – zgryz otwarty, zgryz głęboki, zgryz krzyżowy jednostronny, zgryz krzyżowy obustronny, jeden ząb w ustawieniu krzyżowym, tyłozgryz (klasa II), przodozgryz (klasa III), dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego.
 3. Masaż twarzy w przypadku nieprawidłowego napięcia mięśniowego, asymetrii i innych problemów ustno-twarzowych. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój zgryzu.
 4. Trening prawidłowej podaży pokarmów oraz płynów.
 5. Higiena jamy ustnej
  niemowlaki
  pacjenci z niepełnosprawnościami
  dorośli pacjenci neurologiczni
 6. 2 aplikacje do K-taping w terapii logopedycznej/ortodontycznej
 7. Test końcowy

 

Układ zajęć: naprzemiennie godzina teorii i godzina praktyki.

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Rozkład godzinowy (orientacyjnie)

 • dzień I: 10:00–16:00
 • dzień II: 9:30–17:30
 • dzień III: 9:30–15:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy – zależnie od sytuacji.

Recepcja kursu od godz. 9:00.

 

 

Cena 3-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • skrypt
 • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie. Przy kursach odbywających się w Zgierzu dysponujemy pulą pokoi na terenie Ośrodka – zgłoszenia przyjmowane są przez hotel do wyznaczonej daty, w miarę dostępności miejsc; opłaty za nocleg i usługi dodatkowe (w tym parking) regulowane indywidualnie.

Kurs 3-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 3 dni.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.