Lek. dent. Marcin Dolecki – licencjonowany wykładowca Rondeau Seminars, IAO Senior Instructor, IAO Fellow

Wraz z rosnącym w stomatologii zainteresowaniem leczeniem zaburzeń snu i oddychania oraz uznania ich wagi dla zdrowia pacjenta, należy przyjrzeć się temu zagadnieniu z szerszej perspektywy. Mój nowy kurs ma na celu nauczyć diagnozowania i leczenia tych zaburzeń z punktu widzenia czynnościowego i fizjologicznego. Wykonasz wszystkie korekty czaszkowe, których obawiałaś(łeś) się robić i nauczysz się kilku nowych.

 

Można się obejść bez pięknego uśmiechu, bez oddechu w trakcie snu – już nie!

Program (2 dni)

 • Rola dentystów w leczeniu zaburzeń oddychania i snu
 • Interpretacja badania snu z perspektywy fizjologicznej i żywieniowej
 • Co bezdech lub niedodech mówi nam o stanie organizmu?
 • Jak za pomocą żywienia i suplementacji leczyć obstrukcyjny i ośrodkowy bezdech, a także niedodech?
 • Co możemy zrobić z alergiami i zaburzeniami dróg oddechowych?
 • Jak leczyć migdałki i układ odpornościowy bez uciekania się do najczęściej szkodliwych zabiegów chirurgicznych?
 • W jaki sposób możemy pomóc w stabilizacji stadiów snu?
 • Jak koordynować podejście żywieniowe z dotychczasowym leczeniem stomatologicznym
 • Rozróżnianie przypadków obstrukcyjnych (aparaty stomatologiczne) i fizjologicznych (żywienie a zdrowie)
 • Technika uwolnień membran
 • Techniki czaszkowego zasięgu ruchu
 • Techniki uwolnień oponowych
 • Zaawansowane specyficzne techniki czaszkowe
 • Test końcowy

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć, jedynie czynności praktycznych. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

 

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):
dzień I (sobota): 10:00–18:00
dzień II (niedziela): 9:00–17:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 45 min. wczesnym popołudniem.

Recepcja kursu od godz. 9:00.

Cena 2-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • skrypt w formie elektronicznej
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie. Przy kursach odbywających się w Zgierzu dysponujemy pulą pokoi na terenie Ośrodka – zgłoszenia przyjmowane są przez hotel do wyznaczonej daty, w miarę dostępności miejsc; opłaty za nocleg i usługi dodatkowe (w tym parking) regulowane indywidualnie.

Kurs 2-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 2 dni.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.