spec. ortod. Barbara Czerwińska-Niezabitowska (Polska), dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka (Polska), spec. ortod. Anna Przybylska

Doktor Barbara Czerwińska-Niezabitowska* ukończyła z wyróżnieniem Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest specjalistką II stopnia stomatologii dziecięcej i ortodoncji.

Przez 25 lat prowadziła nadzór stomatologiczny, a przez kilka lat pełniła funkcję inspektora stomatologii ZOZ Kielce. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę ortodontyczną, w której od roku 2003 zajmuje się leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (URNŻ). Pełni też funkcję kierownika specjalizacji z ortodoncji w akredytowanym ośrodku NZOZ Orto-Centrum w Kielcach.

Doktor Czerwińska-Niezabitowska przeprowadziła w Polsce kilkanaście szkoleń praktycznych i teoretycznych dotyczących dysfunkcji URNŻ oraz ich leczenia z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora. Jest autorką książki „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji URNŻ w ujęciu holistycznym”, w której zawarła całe swoje doświadczenie zawodowe oraz zdobytą przez lata wiedzę w tym zakresie; publikacja ukazała się w 2013 roku nakładem Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Krakowie.

* UWAGA: Zastępstwo
Ze względów zdrowotnych doktor Czerwińska-Niezabitowska wyznaczyła zastępstwo do swojej części zajęć:
Doktor Anna Przybylska pełni funkcję kierownika NZOZ Orto-Centrum w Kielcach. Jako specjalista ortodonta zajmuje się również problemami dysfunkcji układu ruchu narządu żucia. Wraz z doktor Barbarą Czerwińską-Niezabitowską w ośrodku akredytacyjnym prowadzi szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji z ortodoncji oraz szkolenia dotyczące dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.

Doktor Małgorzata Kulesa-Mrowiecka doktorat uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu fizjoterapii CM UJ; obecnie w trakcie 5-letnich studiów z zakresu osteopatii.

Od roku 2003 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz adiunktem w Instytucie Fizjoterapii Collegium Medicum UJ, a także wykładowcą na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz autorką publikacji i wystąpień z zakresu fizjoterapii układu ruchowego narządu żucia (URNŻ). Współpracuje z Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie oraz Universitat de Granada.

Przeprowadziła kilkanaście podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. Wykłada m.in. przedmiot „Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych”, „Fizjoterapia w wadach postawy” oraz „Logopedia w fizjoterapii” dla studentów fizjoterapii Collegium Medicum UJ oraz UP w Krakowie.

Od roku 2004 doktor Kulesa-Mrowiecka prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK; współpracuje również z zespołem gnatologicznym w prywatnych klinikach stomatologicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, zawodowo interesując się szczególnie neurorehabilitacją, dysfunkcjami czaszkowo-żuchwowymi, posturologią, gnatologią i osteopatią.

Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia

Program
(1 dzień)

B. Czerwińska-Niezabitowska/A. Przybylska (zastępstwo)

 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń SSŻ wg J. Okesona
 • Podejście biomechaniczne w zespołowym leczeniu dysfunkcji URNŻ
 • Prezentacja przypadków własnych pacjentów dorosłych z dysfunkcją URNŻ z zastosowaniem szyn zgryzowych oraz terapii okluzyjnej w aspekcie kompleksowej współpracy ortodonty, protetyka, stomatologa ogólnego i periodontologa
 • Terapia edukacyjna jako ważny element psychoterapii – kiedy kierować do specjalisty?
 • Zasady Manualnej Funkcjonalnej Analizy (MFA) wg A. Bumanna i ich przydatność w praktyce lekarza dentysty – prezentacja, uwagi praktyczne
 • Bity jako element szynoterapii w leczeniu ortodontycznym pacjentów z kompensacją objawów dysfunkcji

B. Czerwińska-Niezabitowska/A. Przybylska (zastępstwo) + M. Kulesa-Mrowiecka

 • Praktyczny pokaz badania MFA, badania palpacyjnego mięśni oraz analizy posturalnej
 • Przypadki leczenia ortodontycznego oraz współpraca z fizjoterapeutą w postępowaniu z pacjentem z dysfunkcją URNŻ

M. Kulesa-Mrowiecka

 • Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii czaszkowo-żuchwowej
 • Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa, żuchwowo-gnykowa i ustno-twarzowa – rehabilitacja
 • Ból w obszarze ustno-twarzowym, napięciowe bóle głowy i bóle klatki piersiowej związane z zaburzeniami SSŻ – wnioskowanie kliniczne
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – diagnostyka i elementy terapii z respektem dla SSŻ
 • Współpraca w zespole wielospecjalistycznym w przypadku występowania zaburzeń URNŻ – 7 kroków do podjęcia decyzji o konsultacji
 • Zasady współpracy stomatologa, fizjoterapeuty, neurologa, laryngologa, logopedy, psychologa, okulisty i chirurga szczękowego w leczeniu pacjentów z dysfunkcją czaszkowo-żuchwową
 • Test końcowy

NAGRANIA: Prowadzące nie wyrażają zgody na rejestrowanie prezentacji (z wyjątkiem części praktycznej), natomiast do całości materiału przewidziany jest konspekt.

Osoby zainteresowane ortodoncją zapraszamy na ww. program w 3-dniowym pakiecie wraz z kursem „XIV sesja IAO w Polsce”.

 

Data i miejsce kursu Cena Dodatkowe informacje Uwagi
20 listopada 2015 – 20 listopada 2015

Warszawa, Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79 (sala Kometa)

1400 zł do 2015-10-06
Cena* bez noclegu.

Po 6 października (data graniczna dla opłaty w stawce specjalnej) rezerwacje w miarę dostępności miejsc; koszt uczestnictwa: 1600* zł.

Opłata za 3-dniowy pakiet (20 + 21–22 listopada) z kursem „XIV sesja…” wynosi 2500* zł (po 6 października: 2800* zł).

*UWAGA: Cena kursu dla uczestników niebędących lekarzami ulega podwyższeniu o podatek VAT wg stawki 23% (patrz Aktualności z dnia 5 stycznia 2011 r.).

Maks. ilość miejsc: 70

Punkty edukacyjne: przewidywane 8

Kod kursu: URNŻ2015

(piątek)

(pakiet z kursem „XIV sesja…”: piątek – niedziela;
w przypadku wyboru pakietu w Koszyku do zgłoszenia prosimy umieścić oba terminy)

Zastępstwo za spec. ortod. B. Czerwińską-Niezabitowską: spec. ortod. A. Przybylska (szczegóły powyżej, w opisie kursu).

e-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: przekierowanie automatyczne po zaznaczeniu w tabeli wybranego terminu (okienko w kolumnie „Koszyk” po prawej) i kliknięciu „DODAJ”, a następnie „Złóż zamówienie”.

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):
piątek: 10:00–19:00 (w tym 3 przerwy)

dla zainteresowanych pakietem, dodatkowo „XIV sesja IAO w Polsce”
sobota: 10:00–18:00
niedziela: 9:00–16:00

Recepcja kursu od godz. 9:00.

Cena kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie
 • ewentualne materiały kursowe
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad)

Kurs 1-dniowy. Kolejność tematów w programie może ulec zmianie. Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału.

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.