02 marca 2017, czw. 09:23

Informujemy, że decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (uchwała nr 191/P-VII/2016 z dnia 15 lutego br.) uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie kursów medycznych z oferty IAO POLSKA 2017 na terenie podlegającym Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
W Rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów figurujemy obecnie pod numerem 59-000078-002-0011 (kursy organizowane w Warszawie).
Punktacja każdego ze szkoleń zgłaszanych sukcesywnie do rejestru właściwej okręgowej izby lekarskiej określana jest zgodnie z obowiązującą tabelą i potwierdzana stosownym zaświadczeniem wydawanym uczestnikom po kursie. Więcej informacji w zakładce Regulamin.